Главная » Прайс-лист

Прайс-лист

Прайс лист от 15 июля 2014 года
Телефон: +7 (812) 642-74-66
e-mail: prozmir@mail.ru

 

Чугунные скамейки

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ДЛИНА М. ЦЕНА НАЛИЧИЕ*
ЧУГУН

1 Скамейка Парковая 1,5м 25600 Звоните
  Скамейка Парковая от 1,6 до 2,0м 26200 Звоните
  Скамейка Парковая от 2,1 до 3,0м 45900 Звоните

2 Скамейка Городская 1,5м 24600 Звоните
  Скамейка Городская от 1,6 до 2,0м 25250 Звоните
  Скамейка Городская от 2,1 до 3,0м 42690 Звоните

3 Скамейка Родник 1,5м 24600 Звоните
  Скамейка Родник от 1,6 до 2,0м 25250 Звоните
  Скамейка Родник от 2,1 до 3,0м 42690 Звоните

4 Скамейка МС оригинал 1,5м 21800 Звоните
  Скамейка МС оригинал от 1,6 до 2,0м 22400 Звоните

5 Скамейка Севастополь 1,5м 25000 Звоните
  Скамейка Севастополь 2,0м 25600 Звоните

6 Скамейка Ретро 1,5м 18000 Звоните
  Скамейка Ретро от 1,6 до 2,0м 18600 Звоните
  Скамейка Ретро от 2,1 до 3,0м 33000 Звоните

7 Скамейка Ажурная 1,5м
(Стандарт Скамейка.ру)
20200 Звоните
  Скамейка Ажурная от 1,6 до 2,0м (Стандарт Скамейка.ру) 20800 Звоните

8 Скамейка Европа 1,5м 17900 Звоните
  Скамейка Европа от 1,6 до 2,0м 18600 Звоните
  Скамейка Европа от 2,1 до 3,0м 33000 Звоните

9 Скамейка Лебедь 1,5м 24500 Звоните
  Скамейка Лебедь от 1,6 до 2,0м 25200 Звоните

10 Скамейка Эверест 1,5м 20800 Звоните
  Скамейка Эверест от 1,6 до 2,0м 22700 Звоните
  Скамейка Эверест от 2,1 до 3,0м 31900 Звоните

11 Скамейка Гармония 1,5м 20200 Звоните
  Скамейка Гармония от 1,6 до 2,0м 20800 Звоните
  Скамейка Гармония от 2,1 до 3,0м 35200 Звоните

12 Скамейка Ностальжи 1,5м 20200 Звоните
  Скамейка Ностальжи от 1,6 до 2,0м 20800 Звоните

13 Скамейка Окружная 1,5м 20200 Звоните
  Скамейка Окружная от 1,6 до 2,0м 21100 Звоните

14 Скамейка Ретро 2 1,5м 17900 Звоните
  Скамейка Ретро 2 от 1,6 до 2,0м 18600 Звоните
  Скамейка Ретро 2 от 2,1 до 3,0м 33000 Звоните

15 Скамейка Мегаполис 1,5м 19000 Звоните
  Скамейка Мегаполис от 1,6 до 2,0м 19500 Звоните
  Скамейка Мегаполис от 2,1 до 3,0м 35200 Звоните

16 Скамейка Отдых 1,8м 42600 Звоните

17 Скамейка Исток 1,5м 19100 Звоните
  Скамейка Исток от 1,6 до 2,0м 20100 Звоните
  Скамейка Исток от 2,1 до 3,0м 34100 Звоните

18 Скамейка Пифагор 1,5м 20100 Звоните
  Скамейка Пифагор от 1,6 до 2,0м 20700 Звоните
  Скамейка Пифагор от 2,1 до 3,0м 36200 Звоните

19 Скамейка Дракоша 1,5м 20200 Звоните
  Скамейка Дракоша 2,0м 20800 Звоните

20 Скамейка Профиль 1,5м 36100 Звоните
  Скамейка Профиль 2,0м 37300 Звоните
  Скамейка Профиль от 2,1 до 3,0м 68300 Звоните

21 Скамейка В-1 1,5м 25500 Звоните
  Скамейка В-1 от 1,6 до 2,0м 26200 Звоните

22 Скамейка В-2 1,5м 19700 Звоните
  Скамейка В-2 от 1,6 до 2,0м 20600 Звоните

23 Скамейка В-3 1,5м 19700 Звоните
  Скамейка В-3 от 1,6 до 2,0м 20600 Звоните
  Скамейка В-3 от 2,1 до 3,0м 35300 Звоните

24 Скамейка В-4 1,5м 20800 Звоните
  Скамейка В-4 2,0м 22800 Звоните

25 Скамейка Магроз 2,0м 34100 Звоните

26 Скамейка Эллада 1,5м 17900 Звоните
  Скамейка Эллада от 1,6 до 2,0м 18600 Звоните
  Скамейка Эллада от 2,1 до 3,0м 33000 Звоните

27 Скамейка Парк 1,5м 20800 Звоните
  Скамейка Парк от 1,6 до 2,0м 22700 Звоните
  Скамейка Парк от 2,1 до 3,0м 29800 Звоните

28 Скамейка Альфа 1,5м 22600 Звоните
       
  Скамейка Альфа от 2,1 до 3,0м 23300 Звоните

29 Скамейка Лугано 2,0м   снята с произв.
  Скамейка Лугано от 3,0 до 4,0м   снята с произв.

30 Скамья Гроз 1,5м 13900 Звоните
  Скамья Гроз от 1,6 до 2,0м 14300 Звоните
  Скамья Гроз от 2,1 до 3,0м 23400 Звоните

31 Скамья Т-2 1,5м 11300 Звоните
  Скамья Т-2 от 1,6 до 2,0м 11600 Звоните
  Скамья Т-2 от 2,1 до 3,0м 18100 Звоните

32 Скамья 1,5м 10500 Звоните
  Скамья от 1,6 до 2,0м 10900 Звоните

33 Скамья Гамма 1,5м 11700 Звоните
  Скамья Гамма от 1,6 до 2,0м 12000 Звоните
  Скамья Гамма от 2,1 до 3,0м 16500 Звоните

Стальные скамейки

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ДЛИНА М. ЦЕНА НАЛИЧИЕ*
СТАЛЬ

1 Скамейка Август 1,5м 7400 Звоните
  Скамейка Август от 1,6 до 2,0м 8000 Звоните
  Скамейка Август от 2,1 до 3,0м 12700 Звоните

2 Скамейка Классик вариант-2 1,5м 7600 Звоните
  Скамейка Классик вариант-2 от 1,6 до 2,0м 8000 Звоните

3 Скамейка Романтика 1,5м 8400 Звоните
  Скамейка Романтика от 1,6 до 2,0м 8800 Звоните
  Скамейка Романтика от 2,1 до 3,0м 14400 Звоните

4 Скамейка Линия 1,5м 8400 Звоните
  Скамейка Линия от 1,6 до 2,0м 8700 Звоните
  Скамейка Линия от 2,1 до 3,0м 14200 Звоните

5 Скамейка Классик вариант 1,5м 8300 Звоните
  Скамейка Классик вариант от 1,6 до 2,0м 8700 Звоните
  Скамейка Классик вариант от 2,1 до 3,0м 14500 Звоните

6 Скамейка Волна-вариант 1,5м 8400 Звоните
  Скамейка Волна-вариант от 1,6 до 2,0м 8900 Звоните
  Скамейка Волна-вариант от 2,1 до 3,0м 14600 Звоните

Скамейка Волна 1,5м 8700 Звоните
  Скамейка Волна от 1,6 до 2,0м 9300 Звоните
  Скамейка Волна от 2,1 до 3,0м 15900 Звоните

7 Скамейка Сукромка 1,5м 9200 Звоните
  Скамейка Сукромка от 1,6 до 2,0м 9300 Звоните
  Скамейка Сукромка от 2,1 до 3,0м 15900 Звоните

8 Скамейка Модерн 1,5м 9300 Звоните
  Скамейка Модерн от 1,6 до 2,0м 10000 Звоните
  Скамейка Модерн от 2,1 до 3,0м 16200 Звоните

9 Скамейка Яуза 1,5м 9400 Звоните
  Скамейка Яуза от 1,6 до 2,0м 10000 Звоните
  Скамейка Яуза от 2,1 до 3,0м 16300 Звоните

10 Скамейка Европейская 1,5м 9700 Звоните
  Скамейка Европейская от 1,6 до 2,0м 10100 Звоните
  Скамейка Европейская от 2,1 до 3,0м 16900 Звоните

11 Скамейка Престиж 1,5м 10400 Звоните
  Скамейка Престиж от 1,6 до 2,0м 11100 Звоните
  Скамейка Престиж от 2,1 до 3,0м 18100 Звоните

12 Скамейка Адмирал 1,5м 10400 Звоните
  Скамейка Адмирал от 1,6 до 2,0м 11100 Звоните
  Скамейка Адмирал от 2,1 до 3,0м 18100 Звоните

13 Скамейка Диалог 1,5м 10400 Звоните
  Скамейка Диалог от 1,6 до 2,0м 11100 Звоните
  Скамейка Диалог от 2,1 до 3,0м 18100 Звоните

14 Скамейка Соната 1,5м 10200 Звоните
  Скамейка Соната от 1,6 до 2,0м 10800 Звоните
  Скамейка Соната от 2,1 до 3,0м 16000 Звоните

14а Скамейка Соната-вариант 1,5м 10400 Звоните
  Скамейка Соната-вариант от 1,6 до 2,0м 10500 Звоните
  Скамейка Соната-вариант от 2,1 до 3,0м 17000 Звоните

15 Скамейка Сигма 1,5м 10000 Звоните
  Скамейка Сигма от 1,6 до 2,0м 10400 Звоните
  Скамейка Сигма от 2,1 до 3,0м 15800 Звоните

16 Скамейка Сигма 2 1,5м 10200 Звоните
  Скамейка Сигма 2 от 1,6 до 2,0м 10500 Звоните
  Скамейка Сигма 2 от 2,1 до 3,0м 16000 Звоните

17 Скамейка Летняя 1,5м 10200 Звоните
  Скамейка Летняя от 1,6 до 2,0м 10500 Звоните

18 Скамейка Бета 1,5м 10100 Звоните
  Скамейка Бета от 1,6 до 2,0м 10500 Звоните
  Скамейка Бета от 2,1 до 3,0м 17000 Звоните

19 Скамейка Августин 1,5м 10200 Звоните
  Скамейка Августин от 1,6 до 2,0м 10500 Звоните
  Скамейка Августин от 2,1 до 3,0м 16000 Звоните

20 Скамейка Дельта вариант 1,5м 10200 Звоните
  Скамейка Дельта вариант от 1,6 до 2,0м 10500 Звоните
  Скамейка Дельта вариант от 2,1 до 3,0м 16000 Звоните

21 Скамейка Дельта 1,5м 10400 Звоните
  Скамейка Дельта от 1,6 до 2,0м 10900 Звоните
  Скамейка Дельта от 2,1 до 3,0м 16600 Звоните

22 Скамейка Аллея 1,5м 10400 Звоните
  Скамейка Аллея от 1,6 до 2,0м 11100 Звоните
  Скамейка Аллея от 2,1 до 3,0м 18900 Звоните

23 Скамейка Классик Плюс 1,5м 11000 Звоните
  Скамейка Классик Плюс от 1,6 до 2,0м 11700 Звоните
  Скамейка Классик Плюс от 2,1 до 3,0м 19200 Звоните

24 Скамейка Ялта 1,5м 11200 Звоните
  Скамейка Ялта от 1,6 до 2,0м 11600 Звоните
  Скамейка Ялта от 2,1 до 3,0м 18000 Звоните

25 Скамейка МС Комфорт 1,5м 12000 Звоните
  Скамейка МС Комфорт от 1,6 до 2,0м 12500 Звоните
  Скамейка МС Комфорт от 2,1 до 3,0м 20600 Звоните

26 Скамейка Дачная СТ вариант 1,5м 12000 Звоните
  Скамейка Дачная СТ вариант от 1,6 до 2,0м 12700 Звоните
  Скамейка Дачная СТ вариант от 2,1 до 3,0м 20600 Звоните

27 Скамейка Дачная СТ 1,5м 12700 Звоните
  Скамейка Дачная СТ от 1,6 до 2,0м 13200 Звоните
  Скамейка Дачная СТ от 2,1 до 3,0м 21200 Звоните

28 Скамейка Нега 1,5м 14700 Звоните
  Скамейка Нега от 1,6 до 2,0м 15600 Звоните
  Скамейка Нега от 2,1 до 3,0м 24500 Звоните

29 Скамейка Омега 1,5м 15100 Звоните
  Скамейка Омега от 1,6 до 2,0м 16000 Звоните
  Скамейка Омега от 2,1 до 3,0м 25500 Звоните

30 Скамейка Дуэт 1,5м 12800 Звоните
  Скамейка Дуэт от 1,6 до 2,0м 13500 Звоните
  Скамейка Дуэт от 2,1 до 3,0м 22700 Звоните

31 Скамейка Астра 1,5м 13600 Звоните
  Скамейка Астра от 1,6 до 2,0м 14700 Звоните
  Скамейка Астра от 2,1 до 3,0м 26600 Звоните

32 а) Кресло Дельта 0,75 7100 Звоните
  б) Кресло Дельта вариант 0,75 7000 Звоните
  в) Кресло Аллея 0,75 8100 Звоните
  г) Кресло Классик-Плюс 0,75 8200 Звоните
  д) Кресло Классик вариант 0,75 5200 Звоните
  е) Кресло Дачная СТ 0,75 10900 Звоните
  ж) Кресло Сигма 0,75 6900 Звоните

33 Скамья Т-1 1,5м 3100 Звоните
  Скамья Т-1 от 1,6 до 2,0м 3300 Звоните
  Скамья Т-1 от 2,1 до 3,0м 5800 Звоните

34 Скамья Т-11 1,5м 3500 Звоните
  Скамья Т-11 от 1,6 до 2,0м 3800 Звоните
  Скамья Т-11 от 2,1 до 3,0м 6300 Звоните

35 Скамья Дворик 1,5м 3400 Звоните
  Скамья Дворик от 1,6 до 2,0м 3500 Звоните
  Скамья Дворик от 2,1 до 3,0м 6200 Звоните

36 Скамья Дворик + 1,5м 5700 Звоните
  Скамья Дворик + от 1,6 до 2,0м 6200 Звоните
  Скамья Дворик + от 2,1 до 3,0м 9400 Звоните

37 Скамья Бульвар 1,5м 5000 Звоните
  Скамья Бульвар от 1,6 до 2,0м 5500 Звоните
  Скамья Бульвар от 2,1 до 3,0м 9000 Звоните

38 Скамья Сегмент 1,5м 5800 Звоните
  Скамья Сегмент от 1,6 до 2,0м 6500 Звоните
  Скамья Сегмент от 2,1 до 3,0м 10500 Звоните

39 Скамья Ривьера 1,5м 6100 Звоните
  Скамья Ривьера от 1,6 до 2,0м 6600 Звоните
  Скамья Ривьера от 2,1 до 3,0м 11300 Звоните

40 Скамья Большая 1,5м   снята с произв.
  Скамья Большая от 1,6 до 2,0м   снята с произв.
  Скамья Большая от 2,1 до 3,0м   снята с произв.

Столы

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ДЛИНА М. ЦЕНА НАЛИЧИЕ*
СТОЛЫ

1 Стол Поляна 1,5м 20900 Звоните
  Стол Поляна от 1,6 до 2,0м 23400 Звоните
  Стол Поляна от 2,1 до 3,0м 36700 Звоните

2 Стол Вариант 1,5м 9800 Звоните
  Стол Вариант от 1,6 до 2,0м 10900 Звоните
  Стол Вариант от 2,2 до 3,0м 21200 Звоните

3 Стол Классик 0,75м 8100 Звоните
  Стол Классик 1,5м 9300 Звоните

4 Стол Классик от 1,5 до 2,0м 10300 Звоните
  Стол Классик от 2,0 до 3,0м 18700 Звоните

5 Стол Сигма 1,5м 9500 Звоните
  Стол Сигма от 1,6 до 2,0м 10500 Звоните
  Стол Сигма от 2,1 до 3,0м 19200 Звоните

6 Стол Дворик 1,5м 8800 Звоните
  Стол Дворик от 1,6 до 2,0м 9900 Звоните
  Стол Дворик от 2,1 до 3,0м 19100 Звоните

7 Стол Чайный 13500 Звоните

8 Стол Ветерок 5800 Звоните

9 Стол Ветерок 2 6300 Звоните

Комплекты уличной мебели

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ДЛИНА М. ЦЕНА НАЛИЧИЕ*
КОМПЛЕКТЫ УЛИЧНОЙ МЕБЕЛИ

1 Комплект МегаПоляна 55600 Звоните

2 Комплект Дельта 33100 Звоните

3 Комплект Дельта вариант 33100 Звоните

4 Комплект Сигма 32300 Звоните

5 Комплект Вариант 28200 Звоните

6 Комплект Линия 30200 Звоните

7 Комплект Дворик 17500 Звоните

8 Комплект Дворик+ 21800 Звоните

9 Комплект Ветерок 15700 Звоните

10 Комплект Ветерок 2 16100 Звоните

Урны

ИЗОБРАЖЕНИЕ НАИМЕНОВАНИЕ, ДЛИНА М. ЦЕНА НАЛИЧИЕ*
УРНЫ

1 Урна Рельефная 21900 нет в наличии

2 Урна Квадратная 16200 Звоните

Урна Алушта 16900 нет в наличии

3 Урна Грифон 16500 Звоните

4 Урна Кленовый лист 15300 нет в наличии

5 Урна Тюльпан 14800 нет в наличии

6 Урна Тюльпан 2 14600 нет в наличии

7 Урна Классик 12900 нет в наличии

8 Урна Ракушка 15900 нет в наличии

9 Урна Ладья 13900 нет в наличии

10 Урна Элегант (30л) 5700 звоните

11 Урна Галант 5700 Звоните

12 Урна УМ-2 8400 Звоните

13 Урна УМ-22 10200 Звоните

14 Урна УМ-1 2300 Звоните

15 Урна УМ-3 2600 Звоните

16 Урна Литер 44000 нет в наличии

17 Цветочница Малая 5900 Звоните

 

*Наличие товаров уточняйте по телефонам.

"Внимание!!! Все скамейки, столы и урны изготавливаются по заказу от 10 рабочих дней! Компания работает по системе 100% предоплаты! Примечание: Безналичный расчет: Оплата производится через банковский счет, реквизиты для выставления счета просьба отправлять по электронной почте: prozmir@mail.ru Наличный расчет: Оплата производится в будние дни с 10:00 до 18:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, Красносельский р-н, ул. Рабочая д. 3 (п. Старо-Паново)"